Oppføringer av Guideadvokat

Ny og viktig dom fra avhendingslovens område

Høyesterett er i støtet for tiden og har avsagt nok en dom vedr kjøp av bruktbolig etter avhendingsloven. Saken denne gang gjaldt en bruktbolig i Tromsø, omsatt for kr 3.150.000. I markedsføringen ble det spesielt fremhevet to godkjente hybler på loftet i boligen, som genererte gode inntekter. Det viste seg at hyblene ikke var godkjente […]