Oppføringer av Guideadvokat

Ny høyesterettsdom om avhendingsloven og risikoovergang ved bruk av «as is» klausul

Høyesterett avsa ny prinsipielt viktig dom den 15.02.2017 om betydningen av risikoens overgang fra selger til kjøper der partene har avtalt salg «som den er», jf avhendingslova § 3-9 annet punktum. Ved salg av bruktbolig- eller hytte, avtales nærmest uten unntak at salget skjer «as is» eller «slik eiendommen fremstår ved besiktigelsen», jf avhendingslova § […]