Oppføringer av Guideadvokat

Hva er varsling ? – Kronikk av vår varslingsekspert Birthe i Morgenbladet

Varslingsutvalget Det regjeringsoppnevnte varslingsutvalget skal levere sin NOU i mars, med forslag til endringer i lovregler og systemer som skal sikre et effektivt varslingsinstitutt og varslervern. Kronikkforfatteren er medlem av utvalget. De siste 20 årene har varslingsbegrepet fått en ny betydning, som følge av fremveksten av stadig mer regulering og økt oppmerksomhet på ytringsfrihet. Arbeidsmiljøloven […]