Oppføringer av Guideadvokat

Utvikling av fast eiendom – Det kan være fullt mulig å redusere MVA- kostnader

Betegnelsen «Eiendomsutvikling» kan romme alt fra det å omarbeide eller ny-oppføre noen få boligenheter til store boligutbyggingsprosjekter og utbygging av næringsarealer – og kombinasjoner av bolig/næring. Det er med andre ord en uensartet gruppe utbyggingsinitiativ som omfattes av dette begrepet. Både i de store prosjektene og i mindre prosjekt vil det påløpe MVA på vederlag […]