Vær forsiktig ved utleie av kontorlokaler i egen bolig

Mange selskaper leier kontor hjemme hos aksjonæren. Dette kan være gunstig fordi selskapet får fradrag for kostnaden til husleie, og fordi leieinntekten ofte vil være skattefri for aksjonæren. I de tilfellene hvor eier av bolig bruker…