Advokat / Partner

Org.nr.918 267 816

Tlf: 55 23 98 86

Mob: 928 95 764

E-post: olsen@guideadvokat.no

Advokat Clas Olsen

Etter endt studie arbeidet Advokat Clas Olsen i perioden 1992 – 1998, 6 år ved Bergen likningskontor,  blant annet som fungerende leder av aksjeavdelingen, og på personlig ligningsavdeling som juridisk rådgiver. Han var oppgaveretter på skatteetatskolen og skrev høringsuttalelser for Ligningsutvalget.

I perioden 1998 til 2004 arbeidet adv. Olsen 6 år i Advokatfirmaet PwC, med internasjonal beskatning både på person- og selskapsnivå.  Bistand til idrettsutøvere og personer og bedrifter med kompliserte selvangivelsesforhold eller skattemessige problemstillinger, var en stor del av arbeidsdagen.

I tidsrommet 2004 til 2014 var advokat Olsen i 9 år deltaker i Advokatpartner ANS og jobbet mye med skatterett både på person- og selskapsnivå, selskapsrett, arbeidsrett, generell kontraktsrett, avhendingstvister på bil og båt, skifte av felleseie osv.

I perioden 2014 til 2016, var advokat Olsen i 2,5 år ansatt som senioradvokat hos Visma Advokater AS, hvor han primært har arbeidet med skatterett og selskapsrett

KOMPETANSEFELT

Nasjonal ( norsk ) Skatterett
Internasjonal beskatning på person- og selskapsnivå
Selskapsrett
Arbeidsrett
Avhendingstvister vedr. bil og båt
Samlivsbrudd – Skifte av felleseie
Prosedyre og tvisteløsning
Arv
Husleierett
Eiendom i utlandet
Innfordring
Styre-juss/styreansvar

CV

Etter endt studie arbeidet Advokat Clas Olsen i perioden 1992 – 1998, 6 år ved Bergen likningskontor,  blant annet som fungerende leder av aksjeavdelingen, og på personlig ligningsavdeling som juridisk rådgiver. Han var oppgaveretter på skatteetatskolen og skrev høringsuttalelser for Ligningsutvalget.

I perioden 1998 til 2004 arbeidet adv. Olsen 6 år i Advokatfirmaet PwC, med internasjonal beskatning både på person- og selskapsnivå.  Bistand til idrettsutøvere og personer og bedrifter med kompliserte selvangivelsesforhold eller skattemessige problemstillinger, var en stor del av arbeidsdagen.

I tidsrommet 2004 til 2014 var advokat Olsen i 9 år deltaker i Advokatpartner ANS og jobbet mye med skatterett både på person- og selskapsnivå, selskapsrett, arbeidsrett, generell kontraktsrett, avhendingstvister på bil og båt, skifte av felleseie osv.

I perioden 2014 til 2016, var advokat Olsen i 2,5 år ansatt som senioradvokat hos Visma Advokater AS, hvor han primært har arbeidet med skatterett og selskapsrett.

Advokat Olsen har lang og variert erfaring som advokat.