Advokat/partner

Org.nr: 985 039 828

Tel: 55 23 98 80

Mobil: 992 16 787

E-post: gytre@guideadvokat.no

Advokat May Karin Gytre

Advokat May Karin Gytre har vært partner i Guide siden 2002. Hun har bakgrunn fra skatteetaten og som advokat i store internasjonale revisjonsfirma. Hun har omfattende kompetanse innen skatterett. Advokat May Karin Gytre har drevet med skatterådgivning om nasjonal og internasjonale skatteregler for personer og bedrifter. Hun arbeider også med regler om trygdemedlemskap og trygderettigheter ved arbeid over landegrensene. Hun har omfattende kompetanse på bistand til expatriates herunder om visum, arbeidsavtaler ved utsendelse, om personskatteregler relatert til shipping og offshore, og innenfor EØS området. Hun har arbeidet ved EY sitt London kontor i en periode. Foruten skatterett driver hun alminnelig advokatpraksis  med hovedvekt på forretningsjus som selskapsrett, fast eiendoms rettsforhold, samt eiendomsmegling og eiendomsoppgjør.

KOMPETANSEFELT

Skatterett, internasjonal skatterett, expatriates og skatt ved innreise til Norge, arbeid over landegrensene,  selvangivelse og bistand med klage på skatt og ligning, eiendomsmegling, eiendomsoppgjør, eiendom i utlandet, kontraktsrett, selskapsrett, skatt og merverdiavgift. Trygdemedlemskap i Norge ved arbeid i utlandet .

CV

Utdannelse;

vår 1990

Cand. jur Universitetet i Bergen

Praksis;

November 2002 –

Egen advokatpraksis i advokatfellesskapet Advokatkontoret Guide DA

2001 -2002

Fast advokat i Andersen Legal advokatfirma ANS

1995-2001

Advokatfullmektig i Ernst & Young AS

1991-1995

Saksbehandler på skatteavdelingen og avdeling for merverdiavgift ved fylkesskattekontoret i Hordaland

1990-1991

Saksbehandler på sosial og familieavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland

Kurs:

vår 1995

Regnskap med analyse, NHH

Verv/ledererfaring:

Styreleder i Håkon Rygh AS

Styreleder Nystuen eierseksjonssameie

Styreleder Solveig og Harald Sudmanns Fond

Leder tilsynsråd for barnehjem, oppnevnt av Fylkesmannen i Hordaland

Daglig leder av advokatkontoret Guide

Erfaring:

Nasjonal og internasjonal skatterådgivning innen personskatt og bedriftsskatt

Merverdiavgift og merverdiavgiftsrepresentasjon

Skatt og trygd ved arbeid over landegrensene

Trygdemedlemskap og EØS

Forretningsjuss og selskapsrett

Regnskap og skatt

Fast eiendom

Alminnelig advokat praksis

Prosess, herunder prosessoppdrag for Staten ved Skatt Vest

Kurs – foredragsholder