Advokat/partner

Org.nr: 992 011 297

Tel: 55 23 98 80

Mobil: 918 89 400

E-post: knudsen@guideadvokat.no

Advokat Rolf Knudsen


Advokat Rolf Knudsen har juridisk embetseksamen fra UIB våren 1996. Han fikk advokatbevilling i 1999 etter å ha arbeidet i to år som advokatfullmektig. Advokat Rolf Knudsen har mange års erfaring innenfor strafferett både som forsvarer og bistandsadvokat.  Han har vært fast forsvarer for Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett. I tillegg driver han alminnelig praksis særlig innenfor familierett, barnerett, barnevern, arv og arbeidsrett. Han har omfattende prosedyreerfaring for alle rettsinstanser med en rekke sakstyper og har møterett for Høyesterett.


KOMPETANSEFELT

Arbeidsrett, barnevern, strafferett, skilsmisse/samlivsbrudd og skifterett.

CV

Arbeidserfaring:
Ansatt advokat/advokatfullmektig i Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS Oslo,  1997-2003

Ansatt advokat i Advokatfirma Alvheim og Hansen ANS Bergen, 2003-2007

Egen advokatpraksis og partner i Guide Advokat DA,  Jan 2008 –

Utdanning:
Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen – Vår 1996

Verv: Fast forsvarer ved Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett fra 2006
Fast bistandsadvokat ved Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett i periode 2011- 2017

Annet: Møterett for Høyesterett siden 2010