Advokat/partner

Org.nr: 992 011 297

Tel: 55 23 98 80

Mobil: 918 89 400

E-post: knudsen@guideadvokat.no

Advokat Rolf Knudsen

Advokat Rolf Knudsen har juridisk embetseksamen fra UIB våren 1996. Han fikk advokatbevilling i 1999 etter å ha arbeidet i to år som advokatfullmektig. Advokat Rolf Knudsen har mange års erfaring innenfor strafferett og han er fast forsvarer og fast bistandsadvokat. I tillegg driver han alminnelig praksis særlig innenfor familierett, barnerett, barnevern, arv og arbeidsrett. Han har omfattende prosedyreerfaring for alle rettsinstanser med en rekke sakstyper og har møterett for Høyesterett.

KOMPETANSEFELT

Arbeidsrett, barnevern, strafferett, skilsmisse/samlivsbrudd og skifterett.

CV

Arbeidserfaring:
1997-2003: Ansatt advokat/advokatfullmektig i Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS, Oslo

2003-2007: Ansatt advokat i Advokatfirma Alvheim og Hansen ANS, Bergen

Jan 2008 – : Egen advokatpraksis og partner i Guide Advokat DA

Utdanning:
Vår 1996 Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen
Verv: Fast forsvarer ved Nordhordland tingrett og Gulating lagmannsrett
Fast bistandsadvokat ved Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett
Møterett for Høyesterett