Advokat / Partner

Org.nr.918 267 816

Tlf: 55 23 98 86

Mob: 928 95 764

E-post: olsen@guideadvokat.no

Advokat Clas Olsen

Advokat Clas Olsen har svært solid kompetanse på skatt- og selskapsrett, omorganisering, avhendingstvister på bil, arbeidsrett, arverett, skifte av felleseie osv.

Etter endt studie arbeidet Advokat Olsen i perioden 1992 – 1998, 6 år ved Bergen likningskontor, blant annet som fungerende leder av aksjeavdelingen og på personlig ligningsavdeling som juridisk rådgiver. Han var oppgaveretter på skatteetatskolen og skrev høringsuttalelser for Ligningsutvalget.

I perioden 1998 til 2004 arbeidet Advokat Olsen 6 år i Advokatfirmaet PwC i Bergen, med internasjonal skatt både på person- og selskapsnivå.  Bistand til idrettsutøvere og personer og bedrifter med kompliserte selvangivelsesforhold eller skattemessige problemstillinger, var en stor del av arbeidsdagen.

I tidsrommet 2004 til 2014 var Advokat Olsen i 9 år deltaker i Advokatpartner ANS.

I perioden 2014 til 2016, var advokat Olsen i 2,5 år ansatt som senioradvokat hos Visma Advokater AS i Bergen, hvor han primært har arbeidet med skatt- og selskapsrett.

KOMPETANSEFELT

Nasjonal ( norsk ) Skatterett
Internasjonal beskatning på person- og selskapsnivå
Selskapsrett
Arbeidsrett
Avhendingstvister vedr. bil og båt
Samlivsbrudd – Skifte av felleseie
Prosedyre og tvisteløsning
Arv
Husleierett
Eiendom i utlandet
Innfordring
Styre-juss/styreansvar

CV

1992 – 1998 Bergen likningskontor (Skatt vest),
Fungerende leder av aksje/etterskudds-avdelingen.
Juridisk rådgiver – personlig ligningsavdeling
Oppgaveretter på skatteetatskolen og skrev høringsuttalelser for Ligningsutvalget.

1998 – 2004 Advokatfirmaet PwC i Bergen,
Jobbet med internasjonal skatt både på person- og selskapsnivå.
Bistand til idrettsutøvere og personer og bedrifter med kompliserte selvangivelsesforhold eller skattemessige problemstillinger,
var en stor del av arbeidsdagen.

2004 – 2014 Deltaker i Advokatpartner ANS.
Jobbet primært med skatt- og selskapsrett

2014 – 2016 Senioradvokat hos Visma Advokater AS (nå Magnus Legal AS) i Bergen
Jobbet primært med skatt- og selskapsrett.

2017 – Partner/medeier i Guide Advokat DA