Advokat / Partner

Org.nr.918 267 816

Tlf: 55 23 98 86

Mob: 928 95 764

E-post: olsen@guideadvokat.no

Advokat Clas Olsen

Advokat Clas Olsen har svært solid kompetanse på skatt og selskapsrett, omorganisering av selskaper, generasjonsskifte,  heving av bilkjøp,  arbeidsrett, arverett osv.

Etter endt studie arbeidet Advokat Olsen i perioden 1992 – 1998, 6 år ved Bergen likningskontor, blant annet som fungerende leder av aksjeavdelingen og på personlig ligningsavdeling som juridisk rådgiver. Han var oppgaveretter på skatteetatskolen og skrev høringsuttalelser for Ligningsutvalget.

I perioden 1998 til 2004 arbeidet Advokat Olsen 6 år i Advokatfirmaet PwC i Bergen, med internasjonal skatt både på med personskatt og på selskapsnivå.  Bistand til idrettsutøvere og personer og bedrifter med kompliserte forhold i skattemeldingen eller skattemessige problemstillinger, var en stor del av arbeidsdagen.

I tidsrommet 2004 til 2014 var Advokat Olsen i 9 år deltaker i Advokatpartner ANS.

I perioden 2014 til 2016, var advokat Olsen i 2,5 år ansatt som senior skatteadvokat hos Visma Advokater AS i Bergen, hvor han primært har arbeidet med skatterett og selskapsrett.

Nasjonal ( norsk ) Skatterett
Internasjonal beskatning på person- og selskapsnivå
Selskapsrett
Arbeidsrett
Avhendingstvister vedr. bil og båt
Samlivsbrudd – Skifte av felleseie
Prosedyre og tvisteløsning
Arv
Husleierett
Eiendom i utlandet
Innfordring
Styre-juss/styreansvar