Advokat/partner

Org.nr.: 977272173

Tel: 55 23 98 80

Mobil: 930 61433

E-post: monssen@guideadvokat.no

Advokat Nina Monssen

Advokat Nina Monssen har embetseksamen fra UiB/UiO fra 1992 og gikk deretter rett ut i stilling som advokatfullmektig. Advokatbevilling ble gitt i 1993. Hun startet egen advokatvirksomhet i 1997 og var med å etablere det kontorfellesskap som senere ble Guide Da.

Advokat Monssen har gjennom mange års praksis bred erfaring fra en rekke rettsområder. Hun har arbeidet med fast eiendoms rettsforhold og kontraktsrett. I dag er primærarbeidsområdene arbeidsrett, familie, arv og skifte. I kompliserte saker som berører flere rettsområder samarbeider gjerne flere advokater med forskjellige kompetanseområder om en sak for å yte best mulig bistand.

Advokat Monssen har lang erfaring som prosedyreadvokat.

KOMPETANSEFELT

Arv, barnefordeling, erstatningsrett, skilsmisse/samlivsbrudd og skifteoppgjør.

CV

Arbeidserfaring:
1993 Advokatfullmektig i Advokat Ole Berg Olsen As
1997 Etablering av egen virksomhet
1999 Innlemmelse i Advokatfelleskapet Mjell, Monssen Pletten og Vegsund med senere utvidelser
2008 Etablering av Guide Da, hvorav flere perioder som daglig leder

Utdannelse:
Vår 1992 juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen/Oslo
Diverse etterutdanning/ kurs innenfor juridiske felt

Verv:
Styremeldlem i Advokatforeningen Hordaland Sogn og Fjordane fra 2001
Kretsleder i Advokatforeningen Hordaland Sogn og Fjordane 2004-2008
Styreverv Advokatforeningens hovedstyre fra 2008-2012
Medlem i Advokatforeningens fagutvalg for Arbeidsrett
Medlem valgkomiteen for Advokatforeningens Hovedstyre fra 2012-
Vara for leder i Tilsynsrådet fra 2013-
Forsvarer Bergen Tingrett i KK saker fra 2007-