ADVOKATFIRMA MED FAGLIG BREDDE OG SPISSKOMPETANSE

KONTAKT OSS

Svar garanteres innen
24 timer/senest i løpet av
neste virkedag.

KJERNEOMRÅDER

Våre advokater har inngående
kompetanse og betydelig erfaring
på de nevnte kjerneområder.

ADVOKATER

Våre advokater har sterk
fokus på kundene, og vil gi de vår
beste og mest effektive innsats.

AKTUELLE SAKER

Erfaren Advokat/partner

Advokatfirmaet Guide Advokat DA er i stadig vekst og utvikling -  og vi ønsker flere advokater på laget. Vi jobber i hovedsak med oppdrag innenfor følgende rettsfelt: Fast eiendom F. eks.: overdragelse, drift borettslag/sameier,…

Guide Advokat DA med flott delvis frifinnelse i retten

Strafferettsavdelingen i Guide Advokat,  fikk nylig frifunnet klienten på de fleste punkter i en sak om arbeidslivs-kriminalitet - Sakset fra artikkel i Bergensavisen : Av Olav Sundvor Publisert: 25. oktober 2018, kl. 17:31 Båtbyggeren…

Hva betyr forslaget til ny arvelov for deg ?

Siden arveloven ble vedtatt i 1972 har familiestrukturen endret seg i det norske samfunnet. Avdøde som etterlater seg verdier i dag gjerne har hatt flere samliv og flere kull barn. Dette, samt faktorer som økt velferd og levealder, er noe av bakgrunnen for at Regjeringen i sommer fremmet forslag til ny lov om arv og dødsboskifte.

Guide Advokat | Strandgaten 18 | 5013 Bergen | Tlf. 55 23 98 80 | Faks 55 23 98 81