Ny og viktig dom fra avhendingslovens område

Høyesterett er i støtet for tiden og har avsagt nok en dom vedr kjøp av bruktbolig etter avhendingsloven. Saken denne gang gjaldt en bruktbolig i Tromsø, omsatt for kr 3.150.000. I markedsføringen ble det spesielt fremhevet to godkjente…