Salg av boligeiendom- en mulig skattefelle? - naturlig arrondert tomt

En gevinst ved salg av en boligeiendom som er din egen bolig, vil i normaltilfellet være skattfritt, hvis man oppfyller kravene til eiertid (1 år) og botid (minst 1 av de 2 siste årene). Selger du en tomt som privatperson, vil hele gevinsten…