HAR DIN VIRKSOMHET INNFØRT GODE RUTINER FOR MOTTAK OG HÅNDTERING AV VARSLING FRA DE ANSATTE?

I 2007 fikk vi egne regler om varsling i arbeidsmiljøloven. I juni i år, 10 år etter innføringen av disse reglene, valgte Stortinget å skjerpe arbeidsgiveres ansvar for å sikre at det er trygt for egne ansatte å varsle om kritikkverdige…