«Toget er i ferd med å gå» for å få skatteamnesti - Siste frist kan være 30. september 2017

Det gjenstår formelt ca. 3,5 måneder av ordningen med såkalt skatteamnesti. Ved årsskiftet er således «siste sjanse» for skattytere som har uoppgitte inntekter i utlandet. Ved de nye reglene som ble innført i 2017 vil banker i utlandet…