DE FLESTE ELDRE MENNESKER BØR OPPRETTE EN SÅKALT FREMTIDSFULLMAKT

Med stadig høyere levealder og en økende andel av eldre i befolkningen, blir en økende andel demente, eller på annen måte ute av i stand til å «ivareta sin tarv». Hva er konsekvensene av dette? Hva skjer med eiendelene til den demente,…