VARSLING I LOKALDEMOKRATIET – UTFORDRINGER VED LØSNING AV VARSLINGSSAKER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

Innledning : For tiden pågår det en rekke varslingssaker i norske kommuner, alle med sine spesielle utfordringer. Uten å gå inn på disse, vil jeg forsøke å komme med noen prinsipielle betraktninger om det jeg ofte ser går igjen. Noen…