PENSJON DU MOTTAR FRA NORGE SOM SKATTEMESSIG UTVANDRET TIL SPANIA, BLIR DEN KORREKT BESKATTET?

Personer som er såkalt «skattemessig emigrert» fra Norge dvs. som ikke lenger har såkalt alminnelig skatteplikt til Norge jfr. Sktl. § 2-1, skal i utgangspunktet betale såkalt «kildeskatt» i Norge på pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser…