Nye opsjonsregler for oppstartsbedrifter

Regjeringen ønsker å legge forholdene til rette for å tiltrekke seg ansatte til bedrifter i oppstartfasen/"startups" og foreslår en ny opsjonsordning for denne type selskaper.