Skatteamnesti/Frivillig retting - Advokat Clas Olsen

Når vil en retting av innsendte opplysninger til skattemyndighetene være "frivillig" ?