Skatteamnesti/Frivillig retting

Når vil en retting av innsendte opplysninger til skattemyndighetene være "frivillig" ?