Advokat Erlend Øen, Guide Advokat anvender klimakompensering som en del av bærekraftstrategien

Vi er opptatt av klima og også av at alle – store som små – virksomheter kan ta sin del av ansvaret for klimautfordringene i vår tid. Med klimakvoter i prosjekter som er godkjent av FN (CER) eller av «Gold Standard» (VER) systemet, validert og verifisert i henhold til ISO 14064-3: 2006*, gjør vi en liten innsats. Klimakvoter bidrar til å finansiere miljøprosjekt som ellers ikke ville bli bygget uten den ekstra-finansieringen som kvotesystemet representerer. I tillegg har vi naturligvis løpende fokus på klima – som preger våre valg i det daglige.

*Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions

Advokat/Partner Erlend Øen


Lurer du på noe rundt en tilsvarende sak, kontakt meg.

Tlf: 55 23 98 86
Mob: 971 80 599
E-post: oen@guideadvokat.no

Ønsker du vi kontakter deg?

Få en uforpliktende vurdering av din sak.