Advokat Erlend Øen, Guide Advokat anvender klimakompensering som en del av bærekraftstrategien

Vi er opptatt av klima og også av at alle – store som små – virksomheter kan ta sin del av ansvaret for klimautfordringene i vår tid. Med klimakvoter i prosjekter som er godkjent av FN (CER) eller av «Gold Standard» (VER) systemet, validert og verifisert i henhold til ISO 14064-3: 2006*, gjør vi en liten innsats. Klimakvoter bidrar til å finansiere miljøprosjekt som ellers ikke ville bli bygget uten den ekstra-finansieringen som kvotesystemet representerer. I tillegg har vi naturligvis løpende fokus på klima – som preger våre valg i det daglige.

*Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions

Advokat/Partner Erlend Øen


Lurer du på noe rundt en tilsvarende sak, kontakt meg.

Tlf: 55 23 98 86
Mob: 971 80 599
E-post: oen@guideadvokat.no

Ønsker du vi kontakter deg?

Få en uforpliktende vurdering av din sak.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.