Advokat Erlend Øen har fått møterett for Høyesterett

Etter å ha prosedert sin andre «prøvesak» i Høyesterett i desember 2019 har Erlend nå møterett for Høyesterett.

Advokat Erlend Øen trådte inn som partner i Guide i 2017. Han har omfattende kompetanse innen skatt / skatteforvaltning, særlig merverdiavgift og særavgifter. I tillegg har han bred forretningsjuridisk bakgrunn både når det gjelder arbeidsrett, kontraktsrett, anskaffelses-juss og fast eiendoms rettsforhold.

For Høyesterett har han prosedert saker som gjelder reglene for MVA / kompensasjon for merverdiavgift mv.

Erlend bistår private bedrifter og kommuner / fylkeskommuner, både i forbindelse med strukturering og planlegging av virksomhet og transaksjoner, men også i forbindelse med tvistesaker i form av myndighetskontakt, klagebehandling og tvister for domstolene – nå for alle instanser inkludert Høyesterett.

Erlend bistår virksomheter innenfor ulike bransjer, særlig nevnes kraftbransjen der han gjennom en årrekke har bistått store aktører med løpende rådgivning. Han bistår også jevnlig klienter innen eiendomsutvikling og utbygging av fast eiendom, herunder strukturering av prosjekter, utbyggingsavtaler med kommuner mv.