Advokat Clas Olsen

Advokat / Partner | Org.nr.918 267 816 | Tlf: 55 23 98 86 | Mob: 928 95 764 | E-post: olsen@guideadvokat.no

Advokat Clas Olsen har svært solid kompetanse på skatt og selskapsrett, omorganisering av selskaper, generasjonsskifte, arverett, arbeidsrett. Han jobber også mye reklamasjoner/tvister vedr. kjøp og salg av bil, via nettstedet www.dinbiladvokat.no

Etter endt studie arbeidet Advokat Olsen i perioden 1992 – 1998, 6 år ved Bergen likningskontor (nå Skatt vest), blant annet som fungerende leder av aksjeavdelingen og på avdeling for personlige skattytere, som juridisk rådgiver. Han var oppgaveretter på skatteetatskolen og skrev høringsuttalelser for Ligningsutvalget.

I perioden 1998 til 2004 arbeidet Advokat Olsen 6 år i Advokatfirmaet PwC i Bergen med internasjonal skatt, både med personskatt og på selskapsnivå.  Bistand til personer med kompliserte forhold i skattemeldingen, eller til bedrifts-klienter , var en stor del av arbeidsdagen.

I tidsrommet 2004 til 2014 var Advokat Olsen i 10 år deltaker i Advokatpartner ANS, med samme arbeidsfelt.

I perioden 2014 til 2016, var Advokat Olsen i 2,5 år ansatt som senior skatteadvokat hos Visma Advokater AS i Bergen, hvor han primært har arbeidet med skatterett og selskapsrett.

Advokat Olsen er utdannet cand. Jur. ved Universitetet i Oslo 1992, og fikk advokatbevilling i 2005 og har således 15 års erfaring som advokat.

Nasjonal ( norsk ) Skatterett
Internasjonal beskatning på person- og selskapsnivå
Selskapsrett
Arbeidsrett
Avhendingstvister vedr. bil og båt
Samlivsbrudd – Skifte av felleseie
Prosedyre og tvisteløsning
Arv
Husleierett
Eiendom i utlandet
Innfordring
Styre-juss/styreansvar