Advokat/partner

Org. nr.: 924 533 935

Tel: 55 23 98 80

Mobil: +47 480 42 528

E-post: bjorhusdal@guideadvokat.no

Advokat Eirik Bjørhusdal

Advokat Eirik Bjørhusdal ble partner i Guide Advokat i 2020. Eirik kom da fra stilling som advokat i et stort internasjonalt revisjonstilknyttet hvor han ledet avdelingen for merverdiavgift og andre indirekte skatter i det som i dag er Vestland. Eirik har i tillegg til å bistå næringsdrivende også hatt sterkt fokus på offentlig sektor, som kommuner, fylkeskommuner og offentlige virksomheter og enheter eid eller kontrollert av offentlig sektor.

Eirik har arbeidet som advokat siden 2005. Før Eirik ble advokat arbeidet han som juridisk saksbehandler innen barnevern og innkjøp hos daværende Hordaland fylkeskommune, og siden skattejurist hos daværende Hordaland fylkesskattekontor. Eirik har spesialfag relatert til offentlige anskaffelser/procurement law.

Eirik bistår private næringsdrivende, ulike organisasjoner og lag, offentlige organ som kommuner og virksomheter eid eller kontrollert av offentlige organ, innenfor et mangfold av ulike rettsområder. Eirik har likevel særlig erfaring med rådgivning knyttet til merverdiavgiftsloven og lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv., kommunelovgivning, forurensningslov og tilknyttede selvkostregler, forvaltningsrett, reglene for offentlige anskaffelser, regler om offentlig støtte.

Eirik er særlig kyndig i forhold til aktuelle rettsregler i forbindelse med organisering av virksomhet med deltakere fra offentlig sektor, herunder både i forhold til offentlig – offentlig samarbeid (typisk interkommunalt samarbeid) og offentlig/privat samarbeid. Eirik har også bistått ved en rekke etableringer og omorganiseringer av offentlig virksomhet som er etablert i selvstendige rettssubjekt som aksjeselskap, stiftelser mv.

Eirik er en erfaren foredragsholder, og han har jevnlig holdt kurs innen sine fagområder. Eirik har også vært engasjert som fast foreleser ved Norges Handelshøyskole.

Eirik har som forretningsadvokat gjennom mange år også bred erfaring med typiske forretningsjuridiske disipliner, så som avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett etc.

Merverdiavgiftsrett, både for næringsdrivende og for kommuner/fylkeskommuner. Myndighetskontakt ifb. kontroller, bokettersyn mv. Reglene om offentlige anskaffelser og tilknyttet regelverk, både for oppdragsgivere og leverandører. Arbeidsrett, avtalerett og annen typisk forretningsjuss.

Eirik er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen med spesialfag relatert til offentlige anskaffelser/procurement law.