Advokat Eirik Bjørhusdal

Advokat/partner | Org. nr.: 924 533 935 | Tel: 55 23 98 80 | Mobil: +47 480 42 528 | E-post: bjorhusdal@guideadvokat.no

Advokat Eirik Bjørhusdal ble partner i Guide Advokat i 2020. Eirik kom da fra stilling som advokat i et stort internasjonalt revisjonstilknyttet hvor han ledet avdelingen for merverdiavgift og andre indirekte skatter i det som i dag er Vestland. Eirik har i tillegg til å bistå næringsdrivende også hatt sterkt fokus på offentlig sektor, som kommuner, fylkeskommuner og offentlige virksomheter og enheter eid eller kontrollert av offentlig sektor.

Eirik har arbeidet som advokat siden 2005. Før Eirik ble advokat arbeidet han som juridisk saksbehandler innen barnevern og innkjøp hos daværende Hordaland fylkeskommune, og siden skattejurist hos daværende Hordaland fylkesskattekontor. Eirik har spesialfag relatert til offentlige anskaffelser/procurement law.

Eirik har som forretningsadvokat gjennom mange år også bred erfaring med typiske forretningsjuridiske disipliner, så som avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett etc.

Eirik er en erfaren foredragsholder, og han har jevnlig holdt kurs innen sine fagområder. Eirik har også vært engasjert som fast foreleser ved Norges Handelshøyskole.

Eirik sin bistand ovenfor private personer er typisk ordinære privatrettslige forhold som reklamasjonssaker ifb. kjøp, arv, skifte mv. Eirik har tillitsmannsverv for bo etter oppnevnelse av Lotteri- og Stiftelsestilsynet.

Merverdiavgiftsrett, både for næringsdrivende og for kommuner/fylkeskommuner. Myndighetskontakt ifb. kontroller, bokettersyn mv. Reglene om offentlige anskaffelser og tilknyttet regelverk, både for oppdragsgivere og leverandører. Arbeidsrett, avtalerett og annen typisk forretningsjuss.

Arverett, kjøpsrett for forbrukere.