Advokat Erlend Øen

Advokat/partner | MNA, Møterett for Høyesterett | Org. nr.: 923 031 383
Tel: 55 23 98 80 | Mobil: +47 971 80 599 | E-post: oen@guideadvokat.no

Advokat Erlend Øen trådte inn som partner i Guide i 2017. Han kom fra stilling som partner og advokat i stort internasjonalt revisjonstilknyttet advokatfirma. Før det var han selvstendig advokat og har også noen års erfaring fra skatteetaten og trygdeetaten (nå NAV). Han har omfattende kompetanse innen skatt / skatteforvaltning, særlig merverdiavgift og særavgifter. I tillegg har han bred forretningsjuridisk bakgrunn både når det gjelder arbeidsrett, kontraktsrett og fast eiendoms rettsforhold. Erlend har møterett for Høyesterett.

Erlend bistår private bedrifter og kommuner / fylkeskommuner, både i forbindelse med strukturering og planlegging av virksomhet og transaksjoner, men også i forbindelse med tvistesaker i form av myndighetskontakt, klagebehandling og tvister for domstolene. Erlend bistår virksomheter innenfor ulike bransjer, særlig nevnes kraftbransjen der han gjennom en årrekke har bistått store aktører med løpende rådgivning. Han bistår også jevnlig klienter innen eiendomsutvikling og utbygging av fast eiendom, herunder strukturering av prosjekter, utbyggingsavtaler med kommuner mm.

Erlend bistår også privatpersoner innen skifte – oppgjør ved samlivsbrudd/skilsmisse og ved arveoppgjør. Han bistår også privatpersoner i saker som gjelder arbeidsrett og tvister knyttet til fast eiendom og andre kontraktsforhold.

Erlend holder jevnlig kurs og seminarer.

Skatterett, særlig merverdiavgift og særavgifter – optimal organisering, strukturering av transaksjoner med vekt på MVA – blant annet moms-forhold i eiendomsutvikling og eiendomsrelaterte transaksjoner, og myndighetskontakt.

Arbeidsrett, herunder oppsigelser/omstruktureringer både fra arbeidsgivers og arbeidstakers perspektiv.

Skifte, særlig økonomiske oppgjør ved samlivsbrudd og ved arv/generasjonsskifte.
Erlend er utdannet cand. Jur. ved Universitetet i Bergen i 1996 og fikk advokatbevilling i 2002.