Advokat May Karin Gytre

Advokat/partner |  Org.nr: 985 039 828  |  Tel: 55 23 98 80  |  Mobil: 992 16 787  |  E-post: gytre@guideadvokat.no

Advokat May Karin Gytre har vært partner i Guide siden 2002. Hun har bakgrunn fra skatteetaten og som advokat i store internasjonale revisjonsfirma. Hun har omfattende kompetanse innen skatterett. Advokat May Karin Gytre har drevet med skatterådgivning om nasjonal og internasjonale skatteregler for personer og bedrifter. Hun arbeider også med regler om trygdemedlemskap og trygderettigheter ved arbeid over landegrensene. Hun har omfattende kompetanse på bistand til expatriates herunder om visum, arbeidsavtaler ved utsendelse, om personskatteregler relatert til shipping og offshore, og innenfor EØS området. Hun har arbeidet ved EY sitt London kontor i en periode. Foruten skatterett driver hun alminnelig advokatpraksis  med hovedvekt på forretningsjus som selskapsrett, fast eiendoms rettsforhold, familierett, arv og skifte, samt eiendomsmegling og eiendomsoppgjør.

Skatterett, internasjonal skatterett, expatriates og skatt ved innreise til Norge, arbeid over landegrensene,  skattemelding og bistand med klage på skatt og ligning, eiendomsmegling, eiendomsoppgjør, eiendom i utlandet, kontraktsrett, selskapsrett, merverdiavgift. Trygdemedlemskap i Norge ved arbeid i utlandet. Familierett, arv og skifteoppgjør herunder økonomisk oppgjør ved skilsmisse og samlivsbrudd.