Advokat Nina Monssen

Advokat/partner | Org.nr.: 977272173 | Tel: 55 23 98 80 | Mobil: 930 61433 | E-post: monssen@guideadvokat.no

Advokat Nina Monssen har embetseksamen fra UiB/UiO fra 1992 og gikk deretter rett ut i stilling som advokatfullmektig. Advokatbevilling ble gitt i 1993. Hun startet egen advokatvirksomhet i 1997 og var med å etablere det kontorfellesskap som senere ble Guide Da.

Advokat Monssen har gjennom mange års praksis bred erfaring fra en rekke rettsområder. Hun har arbeidet med fast eiendoms rettsforhold og kontraktsrett. I dag er primærarbeidsområdene arbeidsrett, familie, arv og skifte. I kompliserte saker som berører flere rettsområder samarbeider gjerne flere advokater med forskjellige kompetanseområder om en sak for å yte best mulig bistand.

Advokat Monssen har lang erfaring som prosedyreadvokat.

Arv, barnefordeling, erstatningsrett, skilsmisse/samlivsbrudd og skifteoppgjør.