Advokat Rolf Knudsen

Advokat/partner | Org.nr: 992 011 297 | Tel: 55 23 98 80 | Mobil: 918 89 400 | E-post: knudsen@guideadvokat.no

Advokat Rolf Knudsen har juridisk embetseksamen fra UIB våren 1996. Han fikk advokatbevilling i 1999 etter å ha arbeidet i to år som advokatfullmektig. Advokat Rolf Knudsen har mange års erfaring innenfor strafferett både som forsvarer og bistandsadvokat.  Han har tidligere hatt verv som fast forsvarer og fast bistandsadvokat for Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett. I tillegg driver han alminnelig praksis særlig innenfor familierett, barnerett, barnevern, arv og arbeidsrett. Han har omfattende prosedyreerfaring for alle rettsinstanser med en rekke sakstyper og har møterett for Høyesterett.

Arbeidsrett, barnevern, strafferett, skilsmisse/samlivsbrudd og skifterett.