REKLAMASJONSSAKER BIL O.L.

Biler, motorsykler, bobiler o.l, er kostbare formuesgjenstander, hvor det ved en tvist ofte vil være betydelige økonomiske interesser «på spill».

Du kan være en kjøper som har fått en bil som ikke samsvarer med det som er avtalt med selger i kjøpekontrakt osv. slik at du føler deg «lurt trill rundt».

Du kan være en selger som har solgt en bil i god tro, men som får en aggressiv og urimelig kjøper «på nakken».

Vår kompetanse
Vi har lang og solid erfaring på dette særområdet innen kjøpsretten, med en svært god «track-record» for våre klienter.

Vi har for øvrig god teknisk innsikt i problemstillinger knyttet til reklamasjoner på bil. Alle dårlig bortforklaringer om at det er motpartens feil som f.eks. « brukerfeil som er årsaken til at det er blitt en tvist, gjennomskues.

God teknisk innsikt i bil, er ofte et viktig element for å forbedre mulighetene til å vinne frem i slike saker.

Eksempler på sakstyper
Vi tar all videre dialog med din motpart, slik at du selv slipper ubehageligheter med å være i en slik prosess.

Vi bistår deg med klager til Forbrukertilsyn/ Forbrukerklageutvalget, evt. behandling i forliksråd, eller evt. med et prosessoppdrag, hvis saken må få sin løsning ved landets domstoler.

Normalt vil en tvist knyttet til reklamasjon på kjøp/ salg av bil være dekket av forsikringen på bilen eller evt. av innboforsikring.