EIENDOMSMEGLING

Kjøp og salg av fast eiendom må skje i trygge former, som ivaretar begge partene i eiendomshandelen. Overdragelse av eiendom innebærer normalt høye verdier og store beløp for den som er involvert. Den som driver eiendomsmegling i Norge, er derfor underlagt strenge regler og retningslinjer, slik at partene sikres tjenester som holder høy faglig standard.

For å drive eiendomsmegling, må man ha meglerbevilling. Det er Finanstilsynet som utsteder bevilling og holder kontroll med eiendomsmeglere i Norge. I tillegg må megleren tegne en særskilt ansvarsforsikring som dekker utførelsen av oppdraget..

Vår kompetanse
Guide Advokat har nødvendig kompetanse og ansvarsforsikring gjennom Advokatforeningens forsikringer for eiendomsmegling. Vi utfører både ordinær eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag. Vi har fokus på kundens behov, og utfører alle oppgaver knyttet til oppdraget selv. Som kunde får du raskt og god oppfølging, og våre priser er konkurransedyktig.

Eksempler på sakstyper
Vi utfører ordinære meglingsoppdrag knyttet til salg med annonsering ut i boligmarkedet, med alle de tilhørende oppgaver som må løses i kjølevannet av det.

Vi utfører videre ordinære eiendomsoppgjør hvor selger og kjøper selv har funnet hverandre, og hvor en kun trenger hjelp med det økonomiske oppgjøret.

Vi bistår ved salg internt i familier, ved salg fra dødsbo mm.