FAMILIE, ARV OG SKIFTE

Ved samlivsbrudd etter opphørt ekteskap eller samboerskap, er det mange forhold som må avklares. Det samme kan også være tilfellet ved død der arv skal fordeles.

Regelverket ved slike endringer kan være komplisert å få oversikt over, og manglende oversikt kan få store økonomiske konsekvenser. I slike saker vil ofte «gode råd» være dyre.

Ettersom mange skifter i dag omhandler betydelige verdier, er det viktig å skaffe seg kvalifiserte råd fra advokat ved gjennomføring av et skifteoppgjør, enten det er et felleseiebo, særeiebo, sameiebo eller dødsbo. Det kan være svært vanskelig og langt mer kostbart å rette opp et gjennomført skifte i etterkant dersom det er begått feil.

Vår kompetanse
Vi har spesialisert oss på skifteoppgjør, og etter å ha arbeidet med slike saker gjennom en årrekke har vi opparbeidet oss betydelig erfaring. Vi kan bistå gjennom hele «livsløpet». Med det mener vi at vi kan hjelpe til med å sikre deg før livssituasjonen endres brått ved f.eks. sette opp ektepakt, samboeravtale eller testament, og etter samlivsbrudd eller død ved å løses konflikt verdiene gjennom å klargjøre faktum, innhente dokumentasjon, utarbeide skifteoppgjør, gjennomføre forhandlinger og bistå i rettsprosesser.

Våre advokater har lang og bred erfaring fra å ha jobbet med slike saker over en årrekke, herunder jevnlig prosess for domstolen. Vi legger likevel vekt på at de fleste saker ofte vil være tjent med utenrettslig løsning da prosess ofte er kostbart og tidkrevende.

Eksempler på sakstyper
For våre klienter tilbyr vi utarbeidelse av beregninger av skifter etter opphørt samliv både for opphørt ekteskap, ugift samliv og dødsboskifte, forhandlinger, herunder utarbeidelse av skifteavtaler. I noen tilfeller bistår vi kunder med råd under offentlig skifte og ved rettslig prosess i skiftetvister og tvister generelt i skifter etter opphørt ekteskap, ugift samliv og ved dødsfall og arv. Vi yter også bistand i private skifter der arvingene i fellesskap ønsker bistand fra advokat.

Vi rådgir også kunder ved utarbeidelse av testamenter, vurdering av testamenter og arverettslige spørsmål knyttet til hva man lovlig kan regulere i et testamente. Dette avhenger også av den enkelte arvelaters egen situasjon og om det er livsarvinger mm.

Vi gir også råd knyttet til om det ved dødsfall kan eller bør benyttes uskifte etter en ektefelles død. I dette valget kan det foreligge betydelig risiko for å tape rett til skjevdelingsformue som må vurderes. Instituttet legger også rådighetsbegrensinger som man bør være kjent med i vurderingen.