FAST EIENDOM

Kjøp av ny eller brukt bolig er blant de største investeringer de fleste av oss gjør. Dersom det viser seg å være feil eller mangler eller andre forhold må man forholde seg til et regelverk med ofte korte frister og klare krav og forventninger til hvordan man går frem.

Vår kompetanse
Guide advokat yter bistand i store og små mangelsaker både ved forhandlinger mellom partene og for domstolene.

Vår erfaring og vårt løpende arbeid med slike saker gjør vi er oppdatert på jussen og forberedt på de fleste utfordringer slike saker byr på – både i forhandlingssituasjon og for domstolene.

Vi bistår regelmessig i saken som gjelder nybygg etter bustadoppføringsloven av enkeltboliger eller større komplekser for borettslag og boligsameier.

I tillegg håndterer vi stadig saker som gjelder kjøp av brukt bolig etter avhendingsloven.

Eksempler på sakstyper

  • Forhandlinger
  • Rettssaker
  • Etablering av eierseksjonssameier/borettslag
  • Styrebistand til boligselskap/borettslag
  • Husleie