MERVERDIAVGIFT

25 % moms i Norge betyr at en stor del av pengestrømmen i en virksomhet er merverdiavgift.

Korrekt håndtering av MVA på egne salg – og ikke minst riktig fradrag eller kompensasjon for MVA på kjøp – er av stor økonomisk betydning for både offentlig og privat virksomhet.

Et omfattende regelverk i konstant utvikling gjør at virksomhetens muligheter kan gå tapt og at risikoeksponering kan øke, uten løpende søkelys på merverdiavgiftsmessige forhold.

Særlig ved spesielle prosjekt, endret virksomhet, nye omsetningstyper e.l. kan det være behov for å kvalitetssikre rutiner for korrekt og best mulig innretning mot regelverket.

Ved kontroller og bokettersyn, vil profesjonell bistand sikre at virksomhetens rettigheter ivaretas.

God faglig bistand gir virksomheten trygghet, og gjør at virksomhetens ressurser kan brukes til det de kan best!

Vår kompetanse
Vår unike erfaring fra rådgivning og bistand innen fagfeltet merverdiavgift gjør at vi raskt ser relevante problemstillinger, og kan peke på mulige løsninger og forbedringer.

Vi bistår regelmessig både private virksomheter, offentlige, kommuner / fylkeskommuner og med spørsmål om moms. Vi har erfaring både fra skatteetaten og advokatvirksomhet, både med og uten tilknytning til revisjonsbransjen.

Eksempler på sakstyper
Vi bistår med MVA-rådgivning blant annet i saker om
  • Etablering og organisering av virksomhet
  • Strukturering av eiendomsprosjekter med tanke på MVA
  • Utbyggingsavtaler / justeringsavtaler mellom privat og offentlig sektor
  • Omstruktureringer og omorganiseringer av virksomheter
  • Gode rutiner for etterlevelse av regelverk
  • Kompensasjonsordninger
  • Kurs / intern opplæring

Vi bistår i klagesaker, ved bokettersyn og tar prosessoppdrag for alle rettsinstanser. Flere av våre advokater har møterett for Høyesterett.