OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Regelverket om offentlige anskaffelser stiller krav til hvordan det offentlige kjøper inn varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeidet.

Regelverket om offentlige anskaffelser regulerer store verdier, og regelverket er blitt svært detaljert og samtidig i stadig endring. For å unngå avlyste konkurranse og avviste tilbud, må både oppdragsgivere og leverandører holde seg løpende oppdatert på relevante endringer i regelverket, herunder også den del av innen EØS retten som på de norske innkjøpsreglene.

Vår kompetanse
Guide Advokat gir råd, praktisk veiledning og kurs i anskaffelsesregelverket og representerer både oppdragsgivere og leverandører.

Vi har bred erfaring fra offentlige anskaffelser og har gjennomført konkurranser innenfor alle anskaffelsesprosedyrer som åpen og begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog. Vår erfaring bygger seg på bistand både for oppdragsgivere og for leverandører.

Eksempler på sakstyper
For oppdragsgivere yter vi strategisk innkjøpsrådgivning, anskaffelsesrettslig rådgivning og operativ gjennomføring av innkjøp. Vi bistår med utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag, herunder kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, behov-/kravspesifikasjon, prosedyrevalg og kontrakt. Ved klage håndtere vi klageprosessen enten det er til KOFA, midlertidig forføyning eller annen rettslig behandling av klagen.

Ovenfor leverandører gir vi gir råd og praktisk veiledning i tilbudsutforming, konkurransegjennomføring og klager på oppdragsgivers beslutninger i en anskaffelsesprosess, herunder avvisning av tilbud, avlysning av konkurranse og tildeling kontrakt.