PROSEDYRE

Prosess dreier seg om gjennomføring av en sak i retten.

Det å bistå en klient i retten, stiller store krav til advokaten i forhold til kunnskap om juss og faktum, og evne til å fremstille dette for retten.

Vår kompetanse
Guide Advokat bistår næringsdrivende klienter i rettssaker innenfor et svært bredt spekter av sakstyper – både i straffesaker og sivile saker.

Vi bistår klienter for alle rettsinstanser, og to av våre advokater har møterett for Høyesterett.

Vi har lang og bred erfaring fra rettssaker innenfor en rekke fagfelt. Vi legger stor vekt på personlig oppfølgning av klienten, og at klienten skal få best mulig informasjon om mulige utfall, risiko og muligheter i en sak.

Eksempler på sakstyper
Vi bistår våre klienter i forbindelse med sivile rettsaker innenfor et bredt spekter av sakstyper eksempelvis: arbeidsrett, skattesaker, saker vedr. merverdiavgift og tvister knyttet til fast eiendom.

I straffesaker (typisk ved økonomisk kriminalitet o.l.) bistår vi næringsdrivende klienter som forsvarer.