PROSEDYRE

Prosess dreier seg gjennomføring av en sak i retten.

Regelverket om prosess er regulert i flere omfattende lover som stadig er i endring. Regelverket er forskjellig i forhold til om saken er en straffesak eller en sivil sak. Det å bistå en klient i retten stiller store krav til advokaten i forhold til kunnskap om juss og faktum og evne til å fremstille dette for retten.

Vår kompetanse
Guide Advokat bistår klienter i rettssaker i svært bredt spekter av sakstyper – både straffesaker og sivile saker. Vi bistår klienter for alle rettsinstanser og to av våre advokater har møterett for Høyesterett.

Vi har lang og bred erfaring fra svært mange rettssaker innenfor en rekke fagfelt. Vi legger stor vekt på personlig og hurtig oppfølgning av klienten/kunden og at klienten/kunden skal få best informasjon om mulige utfall, risiko og muligheter i en sak.

Eksempler på sakstyper
Vi bistår våre klienter i forbindelse med rettsaker innenfor et bredt spekter av sakstyper eksempelvis arv og skifte, familierett og foreldretvister, barnevern, arbeidsrett, forbrukertvister, skatt- og avgift og tvister knyttet til fast eiendom. I straffesaker bistår vi klienter i retten både som forsvarer og bistandsadvokat.