SELSKAPSRETT

Ved etablering av virksomhet er et sentralt tema hvilken selskapsform som er hensiktsmessig. Både formaliteter, risiko og skatt er relevante hensyn.

Dette kan også være behov for å omorganisere den næringsvirksomheten man allerede driver f.eks. for en mer skattemessig hensiktsmessig struktur, eller nyetableringer av selskap, ved oppstart av nye forretningsområder.

Det kan også oppstå aksjonærkonflikter, disposisjoner i strid med aksjeloven, saker om styreansvar m.v.

Vår kompetanse
Vi er flere advokater med god kompetanse på rådgivning og bistand innen selskapsrett. Dette gjør at vi raskt ser relevante problemstillinger og kan peke på mulige løsninger og forbedringer.

Vi har lang erfaring innen dette emnet fra div. forskjellige advokatfirma, både med og uten tilknytning til revisjonsbransjen.

Eksempler på sakstyper
Vi gir råd om løpende drift og forvaltning av selskap, når det gjelder det juridiske, både til ledelse, styrende organer og aksjonærer.

Gjelder det fusjon eller fisjon, styrets kompetanse, generalforsamlingens kompetanse, egenkapitaltransaksjoner eller aksjonæravtaler, søker du råd hos oss i Guide Advokat.

Vi har et internt samarbeid med spesialistene både innen skatterett, og i strafferett. Dette betyr at vi kan gi vår beste bistand også når det gjelder oppdrag innen skattemessig optimalisering og granskning og vurdering av styreansvar.