SKATT

Skatteforhold berører bedrifter i stor grad.

Næringsdrivende kan stå foran spesielle prosjekt, eller ha behov for å kvalitetssikre gode rutiner for korrekt og optimal innretning i forhold til regelverket, og hvor en kvalifisert rådgivning kan være helt avgjørende. I planlegging av investeringer og etablering eller endringer i virksomheten, kan tidlig optimalisering mot skatt være viktig.

Ved kontroller og bokettersyn fra myndighetene, vil profesjonell bistand sikre at virksomhetens rettigheter ivaretas, og at virksomhetens ressurser heller brukes til det de kan best!

Vår kompetanse
Vår erfaring fra rådgivning og bistand innen skattemessige forhold, gjør at vi raskt ser relevante problemstillinger, og kan peke på mulige løsninger og forbedringer.

Vi bistår regelmessig virksomheter med skatteforhold. Vi har erfaring både fra skatteetaten og advokatvirksomheter, både med og uten tilknytning til revisjonsbransjen.

Eksempler på sakstyper
Vi bistår med skatterådgivning blant annet i slike saker;
  • Virksomhetsoverdragelser
  • Omstruktureringer og omorganiseringer av virksomheter
  • Fusjoner og fisjoner
  • Eiendomsskatt

Vi bistår i klagesaker, ved bokettersyn og tar prosessoppdrag for alle rettsinstanser. Flere av våre advokater har møterett for Høyesterett.