SKATT OG MERVERDIAVGIFT

Skatteforhold berører privatpersoner i stor grad.

Private kan f.eks. ha mottatt et varsel om endring av skattemelding fra skatteetaten, eller trenge bistand til å fylle ut skattemeldingen, eller ha behov for rådgivning knyttet til utstasjonering, generasjonsskifte, arvemessige spørsmål e.l.

Ved kontroller og bokettersyn med påfølgende varsel om endring av skattefastsettelse fra myndighetene, vil profesjonell bistand sikre at dine rettigheter ivaretas, og at du ikke blir beskattet for mere enn det som er korrekt.

Vår kompetanse
Vår erfaring fra rådgivning og bistand innen skattemessige forhold, gjør at vi raskt ser relevante problemstillinger, og kan peke på mulige løsninger og ivareta dine interesser på en optimal måte.

Vi bistår regelmessig private med skatteforhold. Vi har erfaring både fra skatteetaten og advokatvirksomheter, både med og uten tilknytning til revisjonsbransjen.

Eksempler på sakstyper
Vi bistår med skatterådgivning blant annet i slike saker;

  • Bistand ved utfylling av skattemelding (tidligere selvangivelse)
  • Klagesaker vedr. varsel om endring av skattefastsetting
  • Arbeidsforhold over landegrensene
  • Internasjonale skatteforhold og skatteavtaler
  • Generasjonsskifter

Vi bistår i klagesaker, ved bokettersyn og tar prosessoppdrag for alle rettsinstanser. Flere av våre advokater har møterett for Høyesterett.