Oppføringer av Clas Olsen

Skatteamnesti

Skatteetaten har nylig evaluert sin innsats mot norske personer med midler på bankkonti i utlandet, som ikke er oppgitt på selvangivelsen i Norge og ordningen med skatteamnesti. Satsingen med skatteamnesti har medført at NOK 10 milliarder i tidligere ikke oppgitt formue og inntekt, nå er oppgitt til beskatning. Dette har gitt en økt innbetaling av […]