Velkommen til Guide Advokat – Bloggen

Vi blogger om div. tema av juridiske problemstillinger som kan ha betydning for din hverdag eller virksomhet. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig. Om du ønsker, deg oppdatert kan du følge med på nyhetsbloggen eller følge oss på facebook.

,

NAV – eksport av trygdeytelser og EØS

Det er trolig mange flere NAV ofre i "Nav skandalen" enn det antall og anslag NAV selv oppgir. Se artikkel i Dagens Næringsliv om dette i denne lenken; https://www.dn.no/nav/trygderetten/olav-lagreid/rettshjelpskoordinator-anslar-minst-…
,

Advokat Erlend Øen har fått møterett for Høyesterett

Etter å ha prosedert sin andre «prøvesak» i Høyesterett i desember 2019 har Erlend nå møterett for Høyesterett. Advokat Erlend Øen trådte inn som partner i Guide i 2017. Han har omfattende kompetanse innen skatt / skatteforvaltning,…

Nav skandalen – ny fri rettshjelpsordning etablert

I forbindelse med at mange mennesker er rammet av NAV sin feiltolkning av EØS regelverket, er det opprettet en egen fri rettshjelp ordning. Rettshjelpsordningen er omtalt i eget rundskriv som du kan lese mer om her: https://www.regjeringen.no/contentassets/be9e3b2b87304e0f876d316a40de70c2/rundskriv-sarlig-rettshjelptiltak-nav-04.12.2019.pdf Advokatene…