Velkommen til Guide Advokat – Bloggen

Vi blogger om div. tema av juridiske problemstillinger som kan ha betydning for din hverdag eller virksomhet. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig. Om du ønsker, deg oppdatert kan du følge med på nyhetsbloggen eller følge oss på facebook.

Hva betyr forslaget til ny arvelov for deg ?

Siden arveloven ble vedtatt i 1972 har familiestrukturen endret seg i det norske samfunnet. Avdøde som etterlater seg verdier i dag gjerne har hatt flere samliv og flere kull barn. Dette, samt faktorer som økt velferd og levealder, er noe av bakgrunnen for at Regjeringen i sommer fremmet forslag til ny lov om arv og dødsboskifte.

Samboere – Viktigheten av å inngå samboeravtale og gjensidig testament

For å unngå å gå tomhendt ut av et samboerskap, bør samboere som eier noe sammen, har felles barn, og/eller har felles økonomi inngå skriftlig avtale om formuesforhold. I tillegg til dette vil det være hensiktsmessig å opprette gjensidig testament.

Bruker du andres materiale på Internett på lovlig måte?

Ny lov om opphavsrett til åndsverk trådte i kraft 1. juli 2018, med formål å være et mer effektivt og lettere anvendelig verktøy, med lettere språk og struktur.

Skatteamnesti/Frivillig retting – Advokat Clas Olsen

Når vil en retting av innsendte opplysninger til skattemyndighetene være "frivillig" ?

Advokat Gytre i media denne uken. Intervju om å unngå utestasjoneringsfellene

Artikkelen kan du lesse ved å følge denne linken ➡️ 345356

Skattemelding 2017

Skattemeldingen for 2017 - Nå sitter mange og «gruer seg» eller «svetter» over å skulle sende inn skattemeldingen til skatteetaten, hvor fristen for de fleste er 30. april 2018.