Velkommen til Guide Advokat – Bloggen

Vi blogger om div. tema av juridiske problemstillinger som kan ha betydning for din hverdag eller virksomhet. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig. Om du ønsker, deg oppdatert kan du følge med på nyhetsbloggen eller følge oss på facebook.

Hva er varsling ? – Kronikk av vår varslingsekspert Birthe i Morgenbladet

Varslingsutvalget Det regjeringsoppnevnte varslingsutvalget skal levere sin NOU i mars, med forslag til endringer i lovregler og systemer som skal sikre et effektivt varslingsinstitutt og varslervern. Kronikkforfatteren er…

EIER DU EN FRITIDSEIENDOM LOKALISERT I UTLANDET – ADVOKAT CLAS OLSEN

Dersom du er såkalt bosatt i Norge skattemessig, gjelder det såkalte «globalinntektsprinsippet» i skatteloven § 2-1. Du vil da være forpliktet til å føre opp fritidseiendommen i utlandet, i din norske skattemelding (selvangivelse).

PENSJON DU MOTTAR FRA NORGE SOM SKATTEMESSIG UTVANDRET TIL SPANIA, BLIR DEN KORREKT BESKATTET? – ADVOKAT CLAS OLSEN

Personer som er såkalt «skattemessig emigrert» fra Norge dvs. som ikke lenger har såkalt alminnelig skatteplikt til Norge jfr. Sktl. § 2-1, skal i utgangspunktet betale såkalt «kildeskatt» i Norge på pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser…

Viktig kjennelse fra Høyesterett med betydning for borettslag og sameier

  Høyesterett avsa en viktig kjennelse den 26.11.2015, med stor betydning for borettslag og eierseksjonssameier som krever tvangsdekning for misligholdte betalingskrav som andelseier eller sameier har gjort seg skyldig i. Når betalingskrav…

DE FLESTE ELDRE MENNESKER BØR OPPRETTE EN SÅKALT FREMTIDSFULLMAKT – ADVOKAT CLAS OLSEN

Med stadig høyere levealder og en økende andel av eldre i befolkningen, blir en økende andel demente, eller på annen måte ute av i stand til å «ivareta sin tarv». Hva er konsekvensene av dette? Hva skjer med eiendelene til den demente,…

VARSLING I LOKALDEMOKRATIET – UTFORDRINGER VED LØSNING AV VARSLINGSSAKER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

Innledning : For tiden pågår det en rekke varslingssaker i norske kommuner, alle med sine spesielle utfordringer. Uten å gå inn på disse, vil jeg forsøke å komme med noen prinsipielle betraktninger om det jeg ofte ser går igjen. Noen…