Velkommen til Guide Advokat – Bloggen

Vi blogger om div. tema av juridiske problemstillinger som kan ha betydning for din hverdag eller virksomhet. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig. Om du ønsker, deg oppdatert kan du følge med på nyhetsbloggen eller følge oss på facebook.

Kan man gå «i skatte-fella» ved arvemessige disposisjoner som er for lite gjennomtenkt?

Med assosiasjoner til «musevisa» hvor "ingen må gå i fella" i disse juletider, er svaret på dette spørsmålet utvilsomt et JA. Så lenge arveavgiften for tiden er avviklet på arv og gaver, er det lett å tenke at dette med arvemessige…

«Toget er i ferd med å gå» for å få skatteamnesti – Siste frist kan være 30. september 2017

Det gjenstår formelt ca. 3,5 måneder av ordningen med såkalt skatteamnesti. Ved årsskiftet er således «siste sjanse» for skattytere som har uoppgitte inntekter i utlandet. Ved de nye reglene som ble innført i 2017 vil banker i utlandet…

Utvikling av fast eiendom – Det kan være fullt mulig å redusere MVA- kostnader

Betegnelsen «Eiendomsutvikling» kan romme alt fra det å omarbeide eller ny-oppføre noen få boligenheter til store boligutbyggingsprosjekter og utbygging av næringsarealer – og kombinasjoner av bolig/næring. Det er med andre ord en uensartet…

Er du klar over nye regler om retting av feil i skatteoppgjøret ?

Etter innføring av skatteforvaltningsloven fra 1. januar 2017,  er det blitt en del endringer i forhold til skatteoppgjøret som alle bør få med seg. pulje med skatteoppgjør for 2016 ble sendt ut 22. juni og her går klagefristen…

HAR DIN VIRKSOMHET INNFØRT GODE RUTINER FOR MOTTAK OG HÅNDTERING AV VARSLING FRA DE ANSATTE?

I 2007 fikk vi egne regler om varsling i arbeidsmiljøloven. I juni i år, 10 år etter innføringen av disse reglene, valgte Stortinget å skjerpe arbeidsgiveres ansvar for å sikre at det er trygt for egne ansatte å varsle om kritikkverdige…