Velkommen til Guide Advokat – Bloggen

Vi blogger om div. tema av juridiske problemstillinger som kan ha betydning for din hverdag eller virksomhet. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig. Om du ønsker, deg oppdatert kan du følge med på nyhetsbloggen eller følge oss på facebook.

Nå kan du få skattefradrag for investeringer i gründer- bedrifter

Fra 1. juli 2017 er det innført nye regler som gjør det mere lønnsomt å investere i små eller nytoppstartede bedrifter. Poenget er å gi gründere enklere tilgang på penger og investorer. Personlige skattytere som investerer direkte…

Vær forsiktig ved utleie av kontorlokaler i egen bolig- Advokat Clas Olsen

Mange selskaper leier kontorlokaler hjemme hos aksjonæren i hans egen bolig. Dette kan være gunstig fordi selskapet får fradrag for kostnaden til husleie, og fordi leieinntekten ofte vil være skattefri for aksjonæren. I de tilfellene…

Ny og viktig dom fra avhendingslovens område

Høyesterett er i støtet for tiden og har avsagt nok en dom vedr kjøp av bruktbolig etter avhendingsloven. Saken denne gang gjaldt en bruktbolig i Tromsø, omsatt for kr 3.150.000. I markedsføringen ble det spesielt fremhevet to godkjente…

Ferie og feriepenger

Det er deilig med fri og ferie – i alle fall dersom en også har økonomi til å reise eller finne på noe ekstra. Spørsmål om ferie og feriepenger er noen ganger ganske kronglete, og det er ikke sikkert at oversikten fra «lønnsavdelingen»…

Salg av boligeiendom- en mulig skattefelle? – naturlig arrondert tomt – Advokat Clas Olsen

En gevinst ved salg av en boligeiendom som er din egen bolig, vil i normaltilfellet være skattfritt, hvis man oppfyller kravene til eiertid (1 år) og botid (minst 1 av de 2 siste årene). Selger du en tomt som privatperson, vil hele gevinsten…

Arbeid i utlandet – juridiske utfordringer

Arbeider du i utlandet og har støtt på juridiske utfordringer? Har du problemer med skatt eller trygd? Norske virksomheter har mellom 5 – 6000 ansatte som arbeider i utlandet. Undersøkelser viser at 7 av 10 bedrifter med internasjonal…