HAR DU FÅTT FASTSATT FOR HØY FORMUESVERDI PÅ DIN NÆRINGSEIENDOM ?

Har du fått fastsatt for høy formuesverdi på din næringseiendom ?