Hva er varsling ? – Kronikk av vår varslingsekspert Birthe i Morgenbladet

Varslingsutvalget Det regjeringsoppnevnte varslingsutvalget skal levere sin NOU i mars, med forslag til endringer i lovregler og systemer som skal sikre et effektivt varslingsinstitutt og varslervern. Kronikkforfatteren er…