EIER DU EN FRITIDSEIENDOM LOKALISERT I UTLANDET – ADVOKAT CLAS OLSEN

Dersom du er såkalt bosatt i Norge skattemessig, gjelder det såkalte «globalinntektsprinsippet» i skatteloven § 2-1. Du vil da være forpliktet til å føre opp fritidseiendommen i utlandet, i din norske skattemelding (selvangivelse).