INTERNASJONAL JOBBSUKSESS ELLER FIASKO - seminar om utsendelse av personell på oppdrag i utlandet».

Guide advokat DA samarbeider med 3 andre fagmiljø om bistand til arbeidsgivere og deres ansatte, som sendes ut for å arbeide i utlandet. Vi bistår i hele fasen fra utvelgelse av ansatte for utenlands opphold, til den ansatte er kommet hjem…