PENSJON DU MOTTAR FRA NORGE SOM SKATTEMESSIG UTVANDRET TIL SPANIA, BLIR DEN KORREKT BESKATTET? – ADVOKAT CLAS OLSEN

Personer som er såkalt «skattemessig emigrert» fra Norge dvs. som ikke lenger har såkalt alminnelig skatteplikt til Norge jfr. Sktl. § 2-1, skal i utgangspunktet betale såkalt «kildeskatt» i Norge på pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser…