Viktig kjennelse fra Høyesterett med betydning for borettslag og sameier

  Høyesterett avsa en viktig kjennelse den 26.11.2015, med stor betydning for borettslag og eierseksjonssameier som krever tvangsdekning for misligholdte betalingskrav som andelseier eller sameier har gjort seg skyldig i. Når betalingskrav…