INTERNASJONAL JOBBSUKSESS ELLER FIASKO – seminar om utsendelse av personell på oppdrag i utlandet».

Guide advokat DA samarbeider med 3 andre fagmiljø om bistand til arbeidsgivere og deres ansatte, som sendes ut for å arbeide i utlandet. Vi bistår i hele fasen fra utvelgelse av ansatte for utenlands opphold, til den ansatte er kommet hjem etter endt utenlandsopphold.

Les om vårt EOP program (The Expatriate Organization Program) i denne lenken: http://www.sense-pkt.no/eop/

Vi arrangerer seminar 14.mars 2017 i Bergen og 21.mars 2017 i Oslo. Programmet og mer informasjon om programmet samt påmelding finner du  her: http://www.sense-pkt.no/eop-seminar/